Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työelämän haasteet yhdistävät Pohjoismaita

Työ- ja elinkeinoministeriö 29.11.2016 14.54
Uutinen

Pohjoismaiden työelämäalan ministerineuvosto kokoontui oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin johdolla 29.11. Helsingissä. Ministerit keskustelivat Pohjolan työelämän haasteista, maahanmuuttajien kotouttamisesta työelämään sekä yhteistyöstä Kansainvälisen työjärjestö ILOn kanssa.

Ministerit pohtivat Pohjolan työelämän haasteita ja kehittämistä Tanskan entisen ministerin ja EU-komissaarin Poul Nielsonin tekemän strategisen selvityksen pohjalta. Nielsonin raportti sisältää konkreettisia suosituksia työelämän kehittämiseksi ja työllisyyden edistämiseksi pohjoismaisen yhteistyön keinoin seuraavien 5–10 vuoden aikana.

 – Hyvä työelämä on Suomelle ja muille Pohjoismaille erityisen tärkeä tavoite. Se kattaa vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kanssa sekä turvalliset ja terveelliset työolot. Edistämme hyvän työelämän toteutumista paitsi kansallisesti ja Pohjoismaisella yhteistyöllä, myös käymällä dialogia Euroopan unionin ja ILOn kanssa, ministeri Lindström kertoo.

Ministerit vaihtoivat tapaamisessaan tietoa ja kokemuksia myös maahanmuuttajien kotouttamisesta työelämään.

– Pohjoismaat voivat hyötyä kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta, sillä monet maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyvät haasteet ovat maillemme yhteisiä, ministeri Lindström sanoo.

Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyöstä Kansainvälisen työjärjestö ILOn kanssa. Kokoukseen osallistui ILOn varapääjohtaja Deborah Greenfield. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee Pohjoismaiden ja ILOn yhteistyötä niiden valmistautuessa ILOn 100-vuotisjuhlaan vuonna 2019 sekä sitä edeltävään Future of Work -keskusteluun työelämän uusista haasteista.

Ministerit osallistuvat kokouksensa jälkeen Helsingissä 29.11.–30.11. järjestettävään ILOn Global Gender Dialogue -tilaisuuteen. Ministerit keskustelevat tilaisuudessa tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomisesta naisille ja miehille työmarkkinoilla, sukupuolten tasa-arvosta organisaatiorakenteissa ja johtotehtävissä sekä perheen ja työelämän yhteensovittamisesta.

Poul Nielsonin Työelämä Pohjolassa: Haasteita ja ehdotuksia -raportti

Jari Lindström
Sivun alkuun