Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Sysselsättningspremie för att främja sysselsättningen

Arbets- och näringsministeriet
19.12.2018 14.11
Pressmeddelande

Regeringen fattade den 19 december 2018 beslut om sysselsättningspremie som beviljas arbetsgivare. En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet kan få en sysselsättningspremie på 4 000 euro när arbetsgivaren med hjälp av lönesubvention anställer en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför person i anställningsförhållande som gäller tills vidare.

– Det här är en av många åtgärder genom vilka vi främjar en ökning av sysselsättningen. Sysselsättningspremien betalas när arbetsgivaren anställer en ordinarie arbetstagare med lönesubvention, berättar arbetsminister Jari Lindström.

Sysselsättningspremie kan beviljas när arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för en heltidsanställd och anställningsförhållandet är i kraft när ansökan om premie görs.

Arbetsgivaren ska ansöka om sysselsättningspremie hos arbets- och näringsbyrån inom tre månader från utgången av den kalendermånad under vilken det tills vidare gällande arbetsavtalet har ingåtts.

Premie kan beviljas för en tillsvidareanställning genast när det lönesubventionerade arbetet börjar och för ett anställningsförhållande som under lönesubventionsperioden ändras till tillsvidareanställning.

Sysselsättningspremien är ett tidsbegränsat försök. Premie kan fås från och med ingången av 2019 till och med slutet av juni samma år.

Besluten finns på adressen tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:
Tiina Korhonen, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 7076
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 50 48263

 
Sivun alkuun