Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus marraskuun 2021 lopulta

7.1.2022 13.58

Marraskuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 228 175 työnhakijaa, mikä on noin 0,4 prosenttia vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 133 985 (59 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 4 085 (-3 %) henkilöllä.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 5 424, mikä on 503 (-8 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 16 297, koulutuksessa 34 161 ja työssä olevia 38 611, joista 27 321 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 290 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut jälleen ja edeltävään kuukauteen nähden 1 605 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 376.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Marraskuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (46 392 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 125) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Keravan kuntakokeilu (22 130). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (29 222 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (14 132) ja Vantaa-Keravan kuntakokeilussa (13 912). Edeltävään kuuhun nähden työttömien määrä oli laskenut prosentuaalisesti eniten Espoon kuntakokeilussa (3,2 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli marraskuun lopussa suurin Porvoon kokeilussa (67 %) ja toiseksi suurin Helsin-gin kokeilussa (64,3 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien ja lomautettujen osuus kai-kista työnhakijoista oli 58 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 44 prosenttia. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Marraskuun lopussa työttöminä oli 74 658 miestä ja 53 903 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 344 hengellä ja naisten 541 hengellä.

Marraskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 74 336 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 32,6 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (42,7 %), Oulun seudun kuntakokeilussa (42,6 %) ja Jyväskylän seudun kokeilussa (40,8 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 37 706. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 330 hengellä, eli noin prosentilla.

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli marraskuun lopussa kokeiluissa 53 045, eli 23,2 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hangon kokeilussa (33,3 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärven kuntakokeilussa (33%). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 36 244. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 408 hengellä (-4%)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa marraskuun lopussa 67 822 Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (55 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (52 %) ja Helsingin kokeilussa (44 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 30 222. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun näh-den 1408 hengellä (-4 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (48,6 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (24,2 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Marraskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (65 013, 28 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (44 774, 19 %) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (33 006, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (58 828), myyjät ja kauppiaat (11 530), rakennustyöntekijät (7 608), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7 153) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 267). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (36 481), myyjät ja kauppiaat (6 873) ja rakennustyöntekijät (4 586). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 98 170 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 62 081 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 478 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 27,2 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Helsingin kuntakokeilussa (58 %) ja Raasepori-Hangon kuntakokeilussa sekä Porvoon kuntakokeilussa (molemmissa 57 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 096).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 61 474 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 1 497 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli marraskuun lopussa keskiarvoltaan 33,8 %.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (19 648), kuntouttava työtoiminta (12 066) ja palkkatuettu työ (12 065) Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilu (4 442), Pirkanmaan kuntakokeilu (2 318) ja Espoon kuntakokeilu (2 105) kuntakokeiluissa. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (1 823), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1 735) ja Turun seudun kuntakokeilussa (1 008). Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan (3 966), Jyväskylän seudun (877) ja Oulun seudun (688) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun kuntakokeilussa (51 %), Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (46 %) sekä Raasepori-Hangon kuntakokeilussa (43 %).

TEM
Sivun alkuun