Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus syyskuun 2021 lopulta

28.10.2021 10.51

Syyskuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 230 782 työnhakijaa, mikä on n. 1  prosentti vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 142 228 (62 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 7 324 (-4,9 %).

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli syyskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 6 637, mikä on 1 073 (-14 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 14 684, koulutuksessa 33 709 ja työssä olevia 35 709, joista 24 626 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 059 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli jälleen kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 1 893. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 389.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Syyskuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (46 958 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 406) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Keravan kuntakokeilu (22 661). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (29 609 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilu (14 999) ja Vantaa-Keravan kuntakokeilu (13 514). Edeltävään kuuhun nähden työttömien määrä oli laskenut jokaisella kokeilualueella ja prosentuaalisesti eniten Kainuun seudun kuntakokeilussa (-8,5 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli syyskuun lopussa suurin Porvoon kokeilussa (69,5 %) ja toiseksi suurin Helsingin kokeilussa (69 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 58,6 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 41,4 prosenttia.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Syyskuun lopussa työttöminä oli 77 997 miestä ja 57 594 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 984 hengellä ja naisten 960 hengellä.

Syyskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 77 289 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 33,5 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (43,2 %), Seinäjoki-Ilmajoen kuntakokeilussa (42,7 %) ja Jyväskylän seudun kokeilussa (41,5 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 41 480. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 2 775 hengellä (-8,6 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli syyskuun lopussa kokeiluissa 52 740 eli 23 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Jämsä-Keuruu-Saarijärven kuntakokeilussa (33 %) ja Raasepori-Hangon kuntakokeilussa (32 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 001. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 464 hengellä (-1 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa syyskuun lopussa 68 451. Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (54 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (51 %) ja Helsingin kokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 32 622. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 894 hengellä (-5 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (48 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (21,5 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.
 
Syyskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (63 939, 27,5 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (44 371, 19 %) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (12 457, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (57 643), myyjät ja kauppiaat (11 499), rakennustyöntekijät (7 536), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7 052). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (33 987), myyjät ja kauppiaat (6 609) ja rakennustyöntekijät (4 413). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 101 621 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 63 080 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 842 henkilöllä (-1,3 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 27,3 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon ja Helsingin kuntakokeilussa (molemmissa 56%) ja Raasepori-Hangon kuntakokeilussa (55 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 591).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 59 114 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 3170 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli syyskuun lopussa keskiarvoltaan 32,9 %.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (19 145), palkkatuettu työ (11 924) kuntouttava työtoiminta (11 472). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilu (4 474), Pirkanmaan kuntakokeilu (2 060) ja Espoon kuntakokeilu (1 976). Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (1 790), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1 690) ja Turun seudun kuntakokeilussa (958). Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilussa (3 679), Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (782) ja Oulun seudun kuntakokeilussa (692) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun kuntakokeilussa (48 %), Jämsä-Keuruu-Saarijärven kokeilussa (46 %) sekä Raasepori-Hangon kokeilussa (44 %).

TEM
Sivun alkuun