Hyppää sisältöön

Arbetsminister Haatainen vid ILO:s arbetskonferens: Ökad ojämlikhet på arbetsmarknaden måste förhindras genom samarbete

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2021 14.59
Pressmeddelande
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen

Arbetsminister Tuula Haatainen höll den 15 juni 2021 ett anförande i plenum för Internationella arbetsorganisationens ILO:s arbetskonferens om coronaviruspandemins effekter på arbetslivet. I sitt anförande betonade arbetsminister Haatainen betydelsen av trepartssamarbete i kriser såsom under coronaepidemin.

– Oroväckande trender kan skönjas på den globala arbetsmarknaden. Användningen av tvångsarbete och barnarbetskraft har ökat. Dessutom har man brutit mot organisationsfriheten och kollektivavtalsförhandlingarna. Vi måste tillsammans stoppa denna negativa utveckling och skapa en rättvis och jämlik arbetsmarknad för alla, sade arbetsminister Haatainen i sitt anförande via webben.

Ett centralt mål med konferensen är en gemensam förklaring om coronavirusets effekter på arbetslivet.

De globala utmaningarna inom den sociala tryggheten och iakttagandet av ILO:s konventioner behandlas

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ som sammanträder en gång om året. Arbetskonferensen 2021 ordnas huvudsakligen via webben och därför undantagsvis i två perioder.

Under den första perioden, som hålls 3–19 juni 2021, behandlas bland annat aktuella globala utmaningar i fråga om den sociala tryggheten samt iakttagandet av ILO:s konventioner i medlemsstaterna. Teman för konferensen i november–december är ojämlikhet i arbetslivet samt färdigheter och livslångt lärande.

ILO är till sin struktur och verksamhet trepartsbaserad, dvs. företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna deltar i organisationens arbete på lika villkor med företrädarna för staternas regeringar. Även Finlands delegation består av företrädare för regeringen, arbetsgivarna och arbetstagarna.

Ytterligare information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496 (frågor till arbetsministern)
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131

 
Sivun alkuun