Hyppää sisältöön

Työministeri Haatainen vastaanotti nuorison suositukset työelämän kehittämisestä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2020 13.40
Tiedote
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen.

Työministeri Tuula Haatainen otti 28.4.2020 vastaan yli 1000 nuoren viestin siitä, miten työelämästä voidaan jatkossa tehdä entistä parempi osa ihmisen elämää. Suositukset pohjautuvat Nuorisobarometriin 2019, jonka aiheena oli työ ja yrittäjyys.

- Koronakriisin keskellä tämä nuorten viesti on entistäkin tärkeämpi huomioida. Erityisesti korona-aikana meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta nuoret pärjäävät ja jaksavat työelämässä. Työmarkkinoiden epävarmuus ei saa johtaa nuorten laiminlyöntiin, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Nuorisobarometrin mukaan nuoret kokevat työn merkitykselliseksi osaksi elämää ja työhön sitoudutaan hyvin, vaikkakin kokemus vaihtelee sukupuolen mukaan. Myös yrittäjyyden arvostus on korkealla. Kolme neljästä vastanneesta nuoresta haluaa ehdottomasti mieluummin ansaita elantonsa työn kuin tukien avulla.

Nuorisobarometrin sisältämät ja nuorten puhelinhaastatteluihin pohjautuvat suositukset työelämän kehittämiseksi jakautuvat kolmeen teemaan: Koulutukseen, tasa-arvoon ja toimeentuloon. Nuorisobarometriin 2019 sisältyvät suositukset luovuttivat työministeri Haataiselle valtion nuorisoneuvoston ja nuorisotutkimusverkoston edustajat videoyhteyden välityksellä.

Barometrin haastattelemia nuoria huolestuttaa jaksaminen paineisessa työelämässä. Tämän huolen ympärille Valtion nuorisoneuvosto on koonnut suositukset, joissa pyritään erilaisin oppilastuen keinoin jo alemmilta kouluasteilta alkaen parantamaan nuoren valmiuksia jaksaa ja pärjätä työelämässä. Tavoitteena on ohjata nuori jo koulusta alkaen huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja tunnistamaan vahvuutensa sekä tavoittaa ne nuoret, jotka tarvitsevat psykososiaalista tukea.

Barometriin vastanneet tytöt näkivät sukupuolittuneeseen työelämään ja tasa-arvon huonoon toteutumiseen liittyviä huolia mielekkään ja jaksamista edistävän työelämän esteenä. Valtion nuorisoneuvosto ehdottaa työelämän tasa-arvon parantamiseksi suosituksia työelämän sukupuolittuneiden normien purkamiseksi ja palkka-avoimuuden lisäämiseksi. Tasa-arvoa parantavan kehityksen tulisi suositusten mukaan jatkua lisäämällä tasa-arvotyötä oppilaitoksissa ja siten, että me kaikki tuemme nuorten yksilöllisiä uravalintoja.

Työ on nuorille tärkeää ja sen merkitys on kasvussa. Yhdeksän kymmenestä nuoresta haluaa, että työ on hänen arvojensa mukaista. Työelämämyönteisten nuorten pääsy työelämään pitää varmistaa.

Nuorisobarometri 2019 perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun. Barometrissa tarkasteltiin työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino oli erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta.

Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, TEM, p. 0295 047 232
pääsihteeri vs. Martti Rasa, valtion nuorisoneuvosto, OKM, p. 0295 330 291

 
Sivun alkuun