Hyppää sisältöön

Työn tulevaisuus ja työelämän tasapaino aiheina EU:n neuvostossa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2017 10.00
Tiedote

Digitalisaatio, automatisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutokset ja kansainvälinen muuttoliike aiheuttavat nopeita muutoksia työmarkkinoilla. Muutokset tuovat mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia EU:n jäsenmaille.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä 7.–8.12.2017. Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät työn tulevaisuudesta. Päätelmissä käsitellään työmarkkinoiden muutosten vaikutuksia työllisyyden hoitoon, työlainsäädäntöön ja työsuojeluun, sosiaaliturvaan ja osaamisen kehittämiseen.

Jäsenvaltioiden odotetaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikallaan tukevan työntekijöitä työelämän siirtymissä, helpottavan ammatillista ja alueellista liikkuvuutta sekä torjuvan syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Työelämän murros heijastuu myös neuvoston käsiteltävänä oleviin linjauksiin EU:n kasvu- ja työllisyyspolitiikasta.

Neuvosto saa kokouksessa edistymisraportin työelämän tasapainodirektiivistä. Direktiiviehdotuksella pyritään parantamaan työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä edistämään sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja hoitovelvollisuuksien tasapainoisempaa jakautumista. Suomi tukee direktiiviehdotuksen tavoitteita sekä muun muassa komission ehdotusta isyysvapaaksi.

Neuvoston kokouksessa pyritään saavuttamaan poliittinen yhteisymmärrys direktiiviehdotuksesta, jolla Kansainvälisen työjärjestö ILO:n merityöyleissopimuksen ohjeet saatettaisiin osaksi EU-lainsäädäntöä. Kyse on varustajan vastuusta, kun merenkulkija hylätään merellä sekä korvauksista, jos merenkulkija sairastuu pitkäaikaisesti tai kuolee. Suomi on jo toteuttanut direktiiviehdotuksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Neuvostossa käsitellään myös sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluvia asioita. Suomelta on kokouksessa virkamiesedustus.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131

 
Sivun alkuun