Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbetslivsbarometern 2017: Elektroniska verktyg, sociala medier och distansarbete blir allt vanligare

Arbets- och näringsministeriet
8.2.2018 12.03
Pressmeddelande

De preliminära uppgifterna om arbetslivsbarometerns resultat avslöjar att löntagarnas erfarenheter av arbetslivet år 2017 var i många avseenden mer positiva än under de senaste åren. Sysselsättningen och den ekonomiska situationen för den egna arbetsplatsen förväntas bli utvecklad i en allt bättre riktning.

– Det förbättrade ekonomiska läget och förväntningarna om ett förbättrat sysselsättningsläge återspeglas i resultaten. Förra året förbättrades exempelvis utsikterna för att hitta ny sysselsättning efter uppsägning, berättar arbetsminister Jari Lindström.
– Jag är särskilt glad över att meningsfullheten i arbetet har ökat enligt löntagarnas upplevelser, säger minister Lindström.

Löntagarna tror fullt och fast på att tillgången till information och de egna utvecklings- och inlärningsmöjligheterna utvecklas hellre i en positiv riktning än i en negativ. Enligt barometern har arbetsplatserna dessutom bättre möjligheter än tidigare att presentera idéer och delta i utvecklandet av verksamheten på arbetsplatsen.

– I ljuset av de senaste trenderna är det inte omöjligt att meningsfullheten i arbetslivet ytterligare ökar. Förtroendet och samarbetet samt högklassig kompetens och fullskaligt utnyttjande av kunnandet på arbetsplatserna hör till de starka sidorna hos det finländska arbetslivet. Genom ökat förtroende kan den positiva utvecklingen fortsätta. Jag skulle vilja se att löntagarnas möjligheter att påverka förbättras i fortsättningen, eftersom det finns rum för förbättring där, påpekar minister Lindström.

Enligt barometern har möjligheterna att påverka arbetstakten, arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen dock inte ökat, vilket man skulle ha kunnat förvänta sig. Stressen på arbetsplatserna har inte lättat under de senaste åren.

Nästan en tredjedel använder redan nu sociala medier i sitt arbete

Ny teknik och nya arbetssätt är vardag på arbetsplatserna, särskilt i fråga om högre tjänstemän. År 2017 använde redan drygt hälften av löntagarna i sitt arbete elektroniska verktyg som kan användas för diskussioner, informationsspridning och samarbete. Andelen har stigit med drygt tio procentenheter under bara två år. Också användningen av sociala medier i arbetet blir allt vanligare. En fråga om användningen av sociala medier har ingått i barometern sedan 2014: då använde en femtedel av löntagarna sociala medier. Nu steg andelen till 28 procent. Det tredje fenomen som ökat kraftigt under de senaste åren är distansarbete. Förra året distansarbetade en femtedel av löntagarna minst en gång i månaden; för sex år sedan var andelen endast 12 procent.

På arbetsplatserna stöter man fortfarande på diskriminering, mobbning och våld. En minoritet av löntagarna har upplevt sådant, men trenderna är jämna och innebär att det ännu återstår mycket att göra för att undanröja diskriminering och trakasserier från arbetsplatserna.

Uppgifterna i 2017 års arbetslivsbarometer baserar sig på de 1 693 telefonintervjuer som Statistikcentralen gjort under augusti-september. Fram till hösten kommer ministeriet att publicera barometerns slutrapport som innehåller också information om löntagarnas hälsa, ork i arbetet samt om den fackliga organiseringen.

Arbetslivsbarometern är en enkätundersökning som riktar sig till löntagarna. Barometerundersökningar har gjorts sedan 1992. Uppgifterna hjälper att skapa en bild av i hur stor utsträckning löntagarna har upplevt att arbetslivet förändrats under årens lopp.

Arbetslivsbarometern 2017 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Maija Lyly-Yrjänäinen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7109

Sivun alkuun