Hyppää sisältöön
Media

Työolobarometri 2017: Sähköiset työvälineet, some ja etätyöt yleistyvät edelleen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2018 12.03
Tiedote

Työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että palkansaajien kokemukset työelämästä olivat vuonna 2017 monilta osin viime vuosia myönteisempiä. Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan menevän entistä parempaan suuntaan

– Tuloksissa heijastuvat kohentunut taloudellinen tilanne ja odotukset työllisyystilanteen paranemisesta. Esimerkiksi odotukset uudelleentyöllistymisestä irtisanomisen jälkeen paranivat viime vuonna, kertoo työministeri Jari Lindström.

– Minua ilahduttaa erityisesti se, että palkansaajien kokemus työn mielekkyydestä on parantunut, sanoo työministeri Lindström.

Palkansaajat uskovat tietojen saannin sekä omien kehittymis- ja oppimismahdollisuuksiensa ennemmin kehittyvän parempaan kuin huonompaan suuntaan. Barometrin mukaan työpaikoilla on lisäksi aiempaa enemmän mahdollisuuksia esittää ideoita ja osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen.

– Viimeisimpien trendien valossa ei ole mahdotonta, että mielekkyys edelleen kasvaa työelämässä. Luottamus ja yhteistyö sekä korkea osaaminen ja täysipainoinen taitojen käyttö työpaikoilla ovat suomalaisen työelämän vahvuuksia. Luottamusta kasvattamalla myönteinen kehitys voi jatkua. Haluaisin nähdä palkansaajien vaikutusmahdollisuuksien jatkossa kohenevan, siinä on parannettavaa, ministeri Lindström pohtii.

Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin, työtehtäviin ja työnjakoon eivät ole barometrin mukaan lisääntyneet, kuten olisi voinut odottaa. Kiire ei ole työpaikoilla viime vuosina hellittänyt.

Somea käyttää työssään jo lähes kolmannes

Uusi teknologia ja uudet työtavat ovat työpaikoilla arkea, varsinkin ylemmillä toimihenkilöillä. Vuonna 2017 jo runsas puolet palkansaajista käytti työssään sähköisiä työvälineitä, joiden avulla voi keskustella, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Osuus on noussut vain kahdessa vuodessa yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös sosiaalisen median käyttö työssä yleistyy.

Somen käytöstä on kysytty barometrissa vuodesta 2014 lähtien, jolloin käyttäjien osuus oli viidennes palkansaajista. Nyt se nousi 28 prosenttiin. Kolmas viime vuosina kasvuun ponnahtanut ilmiö on etätyön tekeminen. Viime vuonna viidennes palkansaajista teki etätyötä vähintään kerran kuussa, kuusi vuotta sitten osuus oli vain 12 prosenttia.

Työpaikolla kohdataan edelleen syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa. Näitä on havainnut vähemmistö palkansaajista, mutta trendit ovat tasaisia ja kertovat siitä, että syrjinnän ja häirinnän kitkemisessä on yhä tehtävää.

Työolobarometri

  • palkansaajille osoitettu kyselytutkimus
  • tehty vuodesta 1992
  • auttaa luomaan kuvaa siitä, missä määrin palkansaajat ovat kokeneet työelämän muuttuneen vuosien saatossa.

Vuoden 2017 Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuun aikana tekemiin 1 693 puhelinhaastatteluun.

Ministeriö julkaisee syksyyn mennessä barometrin loppuraportin, jossa on tietoa myös terveydestä ja työssä jaksamisesta sekä ammatillisesta järjestäytymisestä.

Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM, p. 029 504 7109

 
Sivun alkuun