Hyppää sisältöön

Työryhmä esittää toimenpiteitä kemikaalikohteiden suojaamiseksi rikolliselta toiminnalta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 10.31
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön kesällä asettama työryhmä on luovuttanut raporttinsa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää sääntelytarpeet koskien niin tavanomaista rikollista toimintaa, tahallista vahingontekoa ja terrorismia koskevat tilanteet sekä kybervaikuttamiseen varautuminen. Työryhmä keskittyi käsittelemään kemikaaleja käsittelevien kohteiden turvallisuutta, ei kuitenkaan vaarallisten aineiden kuljettamista koskevaa sääntelyä (VAK sääntely).

Voimassa oleva kemikaaliturvallisuuslaki korostaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Työryhmä ehdottaa että laki kattaa jatkossa myös lainvastaiselta toiminnalta varautumisesta sääntelyn. Raportissa ehdotetaan säädettävän turvallisuusvaatimuksista koskien mm. varautumista, laitosten organisaatiota, kohteiden ja tieto- sekä ohjausjärjestelmien suojaamista sekä henkilöstön luotettavuuden selvittämistä.

Käytännön toimenpiteet laitoksissa vaihtelisivat sen mukaan, millaisia riskejä kuhunkin toimintaan kohdistuu. Jatkossakin vastuu turvallisuudesta olisi toiminnanharjoittajalla ja viranomaisten tehtävänä olisi kohteiden valvonta ja suurempien kohteiden osalta luvittaminen.

Työryhmän tiukka aikataulu ei mahdollistanut kemikaaliturvallisuuslain nojalla annettujen alemman asteisten asetusten muutostarpeiden tarkastelua ja valmistelua. Asetusmuutosten valmistelu jää siten mahdollisen jatkovalmistelun varaan.

Työryhmässä oli edustus useista eri ministeriöistä ja viranomaisista sekä elinkeinoelämän järjestöistä. Työryhmä oli työssään yksimielinen. Ministeriö on tänään 21.12.2017 lähettänyt raportin lausuntokierrokselle. Raportti sisältää kuvauksen kemikaaliturvallisuuslain nykytilasta, valvontaviranomaisista, standardeista ja toimijoiden parhaista käytännöistä, Pohjoismaiden lainsäädännöstä, rajapinnoista muuhun sääntelyyn, lainsäädännön muutostarpeista ja kuvauksen vaikutusten arvioinnista.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, kaupallinen neuvos Tomi Lounema, TEM, p. 029 50 62697

 
Sivun alkuun