Hyppää sisältöön

Työryhmä etsimään keinoja energia-alan sektori-integraation edistämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.7.2020 11.30
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut energia-alan sektori-integraatiotyöryhmän. Sen tehtävänä on tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä kartoittamalla edistää sektori-integraatiota sekä esittää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja asian edistämiseen. Työryhmä toimikausi on 1.8.2020 – 30.6.2021. Sen tulee luovuttaa väliraporttinsa 1.2.2021 ja loppuraportin 30.6.2021.

Työssä pyritään selvittämään eri energiamuotojen tarpeita ja mahdollisuuksia sektori-integraatiossa ja kartoittamaan integraation esteitä. Työryhmä arvioi myös mahdollisuudet edistää vetytaloutta ja sähköstä tuotteiksi -ratkaisuja (ns. Power-to-X). Sen tulee ottaa työssään huomioon sektori-integraation ja vetytalouden kehitys EU:ssa.

Työryhmän esittämien toimien tulee edistää hallitusohjelman mukaista tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius Suomessa 2035 mennessä sekä parantaa Suomen kilpailukykyä. Työryhmän esittämillä toimenpiteillä pyritään myös tukemaan eri toimialojen laatimien vähähiilitiekarttojen toteutumista.

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää puhtaan energian hyödyntämistä kaikkialla taloudessa. Sektori-integraatiossa muodostuu uudenlaisia linkkejä sektoreiden, energiankantajien, infrastruktuurien ja teknologioiden välillä. Puhtaan sähkön hyödyntäminen on keskeisessä roolissa sektori-integraatiossa. Sektori-integraatiota ovat myös uudet tavat tuottaa ja käyttää vetyä, hyödyntää hiilidioksidia tuotteiden valmistukseen sekä uudet puhtaan energian bio- ja kiertotalouden ratkaisut.

Kolme sidosryhmistä koostuvaa asiantuntijaryhmää tukemaan työryhmän työskentelyä

Työryhmän puheenjohtaja on erityisasiantuntija Juho Korteniemi ja varapuheenjohtaja erityisasiantuntija Elina Hautakangas työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän muut jäsenet ovat Riikka Siljander (varajäsenä Pekka Kalliomäki) ympäristöministeriöstä, Johanna von Knorring valtionvarainministeriöstä, Maria Holmi liikenne- ja viestintäministeriöstä, Heikki Granholm (varajäsenä Tatu Liimatainen) maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Tatu Pahkala, Petri Hirvonen ja Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmän asiantuntijasihteerinä toimii Kari Mäki Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

Työryhmän yhteyteen kutsutaan alkuvaiheessa kolme asiantuntijaryhmää, joiden jäseninä ovat keskeiset sidosryhmät. Asiantuntijaryhmät ovat 1) energiajärjestelmien integraatio, 2) sektori-integraatio teollisuudessa ja 3) sektori-integraatio kaupungeissa ja alueilla. Asiantuntijaryhmät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä sektori-integraatiotyöryhmän ja toisten asiantuntijaryhmien kanssa.

Asiantuntijaryhmien työssä tulee erityisesti huomioida eri teollisuudenalojen vähähiilitiekartat ja tarvittaessa kuulla tiekarttojen tekijöitä. Asiantuntijaryhmien tulee kuulla sektori-integraatioon erikoistuneita yrityksiä ja muita keskeisiä organisaatioita.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 504 7054
erityisasiantuntija Elina Hautakangas, TEM, puh. 029 504 7208

 
Sivun alkuun