Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvitti energiayhteisöjen käytön edistämisestä sähkömarkkinoilla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2023 9.02
Tiedote
Aurinkopaneelit kiinteistön katolla

Sähkönkäyttäjien rooli sähköjärjestelmässä korostuu vihreän siirtymän myötä. Erilaiset energiayhteisöt on suunniteltu helpottamaan sähkön loppukäyttäjien investointeja uusiutuvaan energiaan sekä edistämään uusien toimintatapojen käyttöönottoa kuten kulutusjoustoon osallistumista.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syksyllä 2022 työryhmän selvittämään mahdolliset sääntelyn jatkokehitystarpeet energiayhteisömääritelmän laajentamiseksi ja erillisten linjojen hyödyntämisen osalta. Energiayhteisötyöryhmä julkaisi raporttinsa 27.3.2023.

Työryhmä arvioi hajautettujen energiayhteisöjen hyötyjä nykyisessä sääntelykehikossa sekä esittää konkreettisia toimia, joilla hajautetut energiayhteisöt voivat aiempaa paremmin palvella kuluttajien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille. Energiayhteisö voi mahdollistaa investoinnit omaan uusiutuvaan sähköntuotantoon ja esimerkiksi parempaan energiatehokkuuteen. 

Lisäksi työssä arvioidaan erillisten linjojen käyttökelpoisuutta kansalaisten energiayhteisöille nykyistä sääntelykehystä täydentäen. Erillisen linjan konseptia ei voida suoraan käyttää laajemmin ennen riittäviä vaikutusarviointeja. Erillisellä linjalla saadaan enemmän hyötyä hajautetulle energiayhteisöille ja aktiivisille asiakkaille energian jakamisratkaisujen monipuolistuessa.

Energiayhteisötyöryhmä antaa joukon suosituksia jatkotyöksi. Se suosittelee energiayhteisömallien selkiyttämistä, kansalaisneuvonnan järjestämistä, verkkosääntelyn selkiyttämistä erillisten linjojen osalta, verolainsäädännön soveltamisen selvittämistä erityisesti sähköveron ja arvonlisäveron osalta, mahdollisten erillistariffien reunaehtoja selvittämistä, sähköturvallisuuslainsäädännön soveltamisen ja mittaroinnin arviointia, sekä energiayhteisöjen vaikutuksen arviointia rakennusten energiatehokkuuden laskennassa. 

Työryhmän puheenjohtaja oli erityisasiantuntija Elina Hautakangas työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmässä oli sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustus.

TEM:n älyverkkotyöryhmän (2018) ehdotusten ja EU:n sähkömarkkinadirektiivin pohjalta vuonna 2021 voimaan tulleet asetusmuutokset mahdollistivat kiinteistön (kuten esimerkiksi taloyhtiöiden) sisäisen energiayhteisön toteuttamisen sekä kiinteistön rajat ylittävät energiayhteisöt. Verkkosääntelyn keventäminen mahdollisti pienimuotoisen sähköntuotannon liittämiseen erillisellä linjalla kiinteistörajan yli sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön/kiinteistöryhmän sähköverkkoon suoraa sähköntoimitusta varten.

Energiayhteisöjä ovat esimerkiksi kiinteistön sisäinen energiayhteisö, kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö sekä hajautettu, eli virtuaalinen energiayhteisö.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija  Elina Hautakangas, TEM, p. 0295 047 116 (työryhmän puheenjohtaja)
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 0295 064 819
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, p. 0295 064 217
 

 
Sivun alkuun