Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbetslösa får möjlighet att studera i högst sex månader utan att de förlorar arbetslöshetsförmånen

Arbets- och näringsministeriet
19.4.2018 13.50
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 19 april 2018 till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att arbetssökande ska ha rätt att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen, om personen fyllt 25 år och studierna pågår högst sex månader. Avsikten är också att studier ska visa att personen är aktiv på det sätt som förutsätts i aktiveringsmodellen.

- Ändringen främjar och smidiggör arbetslösas möjligheter att genom studier förbättra sina förutsättningar för att få arbete eller att starta företagsverksamhet. Samtidigt säkerställs att aktiveringsmodellen sporrar till studier och att modellen inte medför ekonomiska påföljder för arbetslösa som studerar, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

För att studierna ska stödjas med utkomstskydd för arbetslösa förutsätts att studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. Under tiden för studierna kvarstår, som ett villkor för att få arbetslöshetsförmåner, den arbetslösa personens skyldighet att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande service när det erbjuds personen. Studier ska inte vara en giltig orsak att vägra ta emot erbjudet arbete eller att vägra delta i erbjuden service.   

Ändringarna är en del av regeringens sysselsättningspaket. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2018.

Ytterligareupplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 50 49084

 
Sivun alkuun