Hyppää sisältöön
Media

I april fanns det 238 800 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2022 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av april. Totalt 238 800, en minskning på 79 600 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 79 600 personer. I april anmäldes 111 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 240 700 lediga jobb, vilket är 87 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken fanns det i slutet av april sammanlagt 238 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 79 600 färre än ett år tidigare och 11 900 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 129 900 kunder hos kommunförsöken, vilket är 28 800 färre än i april föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av april fanns det i hela landet 23 500 permitterade, vilket är 46 700 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 16 600, vilket är 37 200 färre än i april i fjol. Från och med mars minskade antalet permitterade på heltid med 4 300.

Antalet långtidsarbetslösa var 97 000

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 97 000, vilket är 12 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 94 800, det vill säga 21 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 13 900 färre än i april i fjol, det vill säga sammanlagt 24 700. I januari–april avslutades i genomsnitt 61,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under april månad anmäldes 111 200 nya lediga jobb, det vill säga 35 100 fler än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 240 700 lediga jobb, vilket är 87 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 115 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 1 500 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 114 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,8 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 193 000, vilket är 69 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,2 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.


Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.


Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun