Hyppää sisältöön

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i januari

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2020 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösä arbetssökare i januari 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 251 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 251 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 400, vilket är 2 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 94 400, dvs. 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 200 färre än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 30 800. I januari avslutades i genomsnitt 64,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 92 900 nya lediga jobb, dvs. 5 900 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 146 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 12 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 115 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av januari fanns det i hela landet 24 400 permitterade, vilket är 3 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 18 400, vilket är 3 300 fler än i januari i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 46 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,1 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 196 000, vilket är 15 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun