Hyppää sisältöön

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2019 8.07
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 254 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 18 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 27 600.

Ökningen berodde på den för sommarsäsongen typiska trenden att nyutexaminerade unga träder in på arbetsmarknaden och att en del visstidsanställningar upphör till sommaren. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 800, vilket är 13 300 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 89 500, dvs. 7 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 900 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 35 200. I januari–juni avslutades i genomsnitt 66,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 52 600 nya lediga jobb, dvs. 2 500 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 110 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni deltog 110 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 900 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av juni fanns det i hela landet 14 800 permitterade, vilket är 1 200 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 500, vilket är 100 fler än i juni i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni samma mängd sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 75,7 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 176 000, vilket är 16 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

 
Sivun alkuun