Hyppää sisältöön

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 8.02
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i november 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 228 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 61 100, vilket är 5 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 900, dvs. 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 000 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 26 600. I januari–november avslutades i genomsnitt 68,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 56 600 nya lediga jobb, dvs. 6 400 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 110 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 14 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av november deltog 125 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 7 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av november fanns det i hela landet 20 600 permitterade, vilket är 4 700 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 14 600, vilket är 4 800 fler än i november i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 5,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 10 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,7 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 160 000, vilket är 8 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 5,9 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun