Hyppää sisältöön
Media

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 14.21
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2018 työttömyysturvalain muutoksen, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.

Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

– Osaamisen kehittämistä on tärkeää tukea, jotta työpaikat ja tekijät saadaan kohtaamaan Suomessa nykyistä paremmin, työministeri Jari Lindström sanoo.

Keskeinen ero nykyiseen mahdollisuuteen opiskella työttömyysetuudella tuettuna on, että TE-toimisto ei tee arviota siitä, onko työnhakijalla koulutustarvetta vai ei. Enintään kuusi kuukautta kestävistä opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa TE-toimistolle, mutta toimisto ei arvioi myöskään opintojen pää- ja sivutoimisuutta.

– Lakimuutoksen tavoitteena on, että työtön uskaltaisi aloittaa työllistymistään tukevat opinnot pelkäämättä työttömyysetuuden menettämistä. Olen tyytyväinen, että tässä lisätään myös työttömien mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin velvoitteet, ministeri Lindström kertoo.

Työttömällä säilyy opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Opiskelu ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.

Päätoimisen opiskelun aikainen toimeentulo turvataan jatkossakin ensisijaisesti opintotuella. Tämä koskee erityisesti nuoria, joten lakimuutosta sovelletaan vain 25 vuotta täyttäneisiin.

Muutoksia aktiivimalliin opintojen osalta

Työtön voi jatkossa tietyin edellytyksin osoittaa opiskelemalla työttömyysturvan ns. aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta ja välttää työttömyysetuuden määrän alentamisen.

Työttömyysetuuden määrää ei alenneta, jos työnhakija on opiskellut työttömyysturvalain muutoksen mahdollistamalla tavalla aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää.

Opinnot eivät estä työnhakijan oikeutta työttömyysetuuteen, jos

  • työnhakija on täyttänyt 25 vuotta,
  • opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Työtön voi jatkossa tietyin edellytyksin osoittaa opiskelemalla työttömyysturvan ns. aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta ja välttää työttömyysetuuden määrän alentamisen.

1. Työttömyysetuuden määrää ei alenneta, jos työnhakija on opiskellut työttömyysturvalain muutoksen mahdollistamalla tavalla aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää.

2. Sivutoimiset opinnot osoittavat työttömän iästä riippumatta aktiivisuutta, jos työtön on opiskellut aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää. Opinnot otetaan huomioon enintään kuuden kuukauden ajalta.

3. Jos työttömälle ei ole maksettu työttömyysetuutta päätoimisten opintojen ajalta ja opinnot ovat kestäneet vähintään viisi päivää, aktiivimallin tarkastelujakso alkaa opintojen päätyttyä alusta eikä etuuden määrää alenneta.

Muun muassa ns. vapaan sivistystyön oppilaitoksen eli esimerkiksi kansalaisopiston kursseille osallistuminen on jatkossa aktiivimallissa aktiivisuudeksi huomioitavaa sivutoimista opiskelua.

Muutokset tulevat voimaan 31.12.2018.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 029 504 9084
aktiivimallia koskevat kysymykset: hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, STM, p. 029 516 3288

Tiedotetta on korjattu 3.1.2019 klo 14.20. Täsmennyksiä tehtiin tiedotteen numeroituun luettelokohtaan niin, että sivutoimisen ja päätoimisen opiskelun ero tulee selkeästi esiin.

 
Sivun alkuun