Hyppää sisältöön
Media

Ett nytt projekt främjar digitaliseringen av företagens ekonomiförvaltning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2021 10.29
Pressmeddelande

Projektet Företagets digitala ekonomi skapar förutsättningar för företagens övergång till realtidsekonomi. Där är till exempel fakturor och kvitton elektroniska, och uppgifter om affärsverksamheten överförs automatiskt mellan olika system. Uppdaterad information och automatiseringen av behandlingen av den ökar produktiviteten såväl i företagen som inom den offentliga förvaltningen.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte 15.6.2021 projektet Företagets digitala ekonomi för 2021–2024. Projektet samordnas av Patent- och registerstyrelsen.

– Regeringen vill göra Finland till en föregångare inom realtidsekonomin. I detta projekt utvecklas de grundläggande lösningarna för en övergång till realtid, vilket i sin tur möjliggör en betydande produktivitetsökning i både företagen och inom den offentliga förvaltningen, konstaterar statssekreterare Ville Kopra som är ordförande för projektets ledningsgrupp.

Regeringen har förbundit sig att främja digitaliseringen och ekonomin i realtid

Projektet Företagets digitala ekonomi förverkligar målen i statsminister Marins regeringsprogram bland annat genom

  • främjande av digitaliseringen inom förvaltningen och hela samhället
  • utvecklande av företagens verksamhetsmiljö
  • målet om världens bästa offentliga förvaltning
  • åtgärder mot grå ekonomi
  • minskning av företagens onödiga administrativa skyldigheter och smidigare reglering.

Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt och finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Europeiska unionens råd fattar det slutliga beslutet om godkännande av det nationella programmet sommaren 2021.

Genomförande i samarbete mellan privata aktörer och myndigheter

– Ett nära samarbete mellan aktörer inom den privata och den offentliga sektorn är nödvändigt för att projektet ska lyckas och för att Finland ska bli en föregångare inom den digitala ekonomin, säger statssekreterare Kopra.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en ledningsgrupp som består av företrädare för ministerier, ämbetsverk och intressentgrupper. Ledningsgruppen har till uppgift att styra, stödja och följa upp hur projektet genomförs i enlighet med målen samt behandla betydande ändringar som påverkar kostnaderna, målen och tidtabellen för projektet.

Ledningsgruppens sammansättning

Ordförande: Ville Kopra, statssekreterare 
Vice ordförande: Antti Neimala, avdelningschef

Medlemmar:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, kommunikationsministeriet
Terhi Järvikare, avdelningschef, finansministeriet
Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, finansministeriet
Pekka Rehn, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Antti Riivari, generaldirektör, Patent- och registerstyrelsen
Markus Sovala, generaldirektör, Statistikcentralen
Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret
Markku Heikura, generaldirektör, Skatteförvaltningen
Leena Nyman, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK
Taina Ahvenjärvi, direktör, Finansbranschen 
Mari Kiviniemi, verkställande direktör, Finsk Handel
Jarkko Huovinen, direktör, Finlands Kommunförbund
Jari Seppä, verkställande direktör, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland
Joonas Mikkilä, chef för digitala och utbildningsärenden, Företagarna i Finland
Marja Hamilo, sakkunnig, Teknologiindustrin

Ytterligare information:
Ville Kopra, statssekreterare, tfn 0295 047 184
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062

Finansieras av Europeiska unionen - NextGeneration EU

 
Sivun alkuun