Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Alternativa lösningar på utmaningar i delningsekonomin – ge din åsikt om arbetsgruppens förslag

Arbets- och näringsministeriet
4.3.2019 13.23 | Publicerad på svenska 5.3.2019 kl. 12.08
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som letts av arbets- och näringsministeriet har behandlat olika alternativ till lös-ningar på utmaningar i fråga om delningsekonomin. Ett utkast till slutrapport har nyss publicerats, och remissyttranden om det kan lämnas nu. Remisstiden går ut den 24 mars 2019.

Delningsekonomin har bedömts innebära nya möjligheter för konsumenter, företagare och företag. De nya innovativa verksamhetsmodellerna är dock en utmaning för den gällande lagstiftningen, och det är inte alltid klart vilken del av lagstiftningen de nya verksamhetsmodellerna omfattas av eller vilka lagstadgade skyldigheter som ska fullgöras i olika situationer.

Målet för arbetsgruppens arbete var att presentera alternativ till lösningar på centrala utmaningar i fråga om delningsekonomin, i synnerhet gränsdragningen mellan yrkesmässig och icke yrkesmässig verksamhet, underlättande av fullgörandet av skyldigheter som hör till arbetet och förtydligande av lagstiftningen kring delningsekonomin. Arbetsgruppen hade inte som syfte att utarbeta några detaljerade förslag till lagändringar.

Rapporten innehåller en presentation av olika alternativ till lösningar och resonemang kring arbetarskydd vid arbete inom delningsekonomin, beskattning, kortvarig inkvarteringsverksamhet och tillämpning av konkurrensrätten på självsysselsatta.

Ytterligare information:

Anu Laitinen, konsultativ tjänsteman, ordförande för arbetsgruppen, tfn 0295 047 164, [email protected]

 
Sivun alkuun