Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Direktionen för Statens kärnavfallshanteringsfond tillsatt

Arbets- och näringsministeriet
26.10.2017 13.58
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 26 oktober 2017 direktionen för Statens kärnavfallshanteringsfond för perioden 1.1.2018–31.12.2020. Som direktionsordförande fortsätter professor Eva Liljeblom från Svenska handelshögskolan, Hanken.

Direktionens vice ordförande är avdelningschef Hannu Mäkinen från finansministeriet och de övriga medlemmarna regeringsrådet Heidi Nummela från arbets- och näringsministeriet och biträdande direktör Anu Sammallahti från Statskontoret.

Kärnavfallshanteringsfonden är en fond utanför statsbudgeten och den är underställd arbets- och näringsministeriet. Fonden inrättades år 1988 i anslutning till handels- och industriministeriet för att samla in medel och förvara medlen för täckande av kostnaderna för de åtgärder som kärnavfallshanteringen kräver under alla förhållanden.

Från och med 2004 har fonden också skött indrivningen av avgifter med tanke på säkerställande av kunnandet på kärnenergiområdet och för fördelningen av de insamlade medlen via Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Fondens verkställande direktör är konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Christina Snellman, regeringssekreterare, ANM, tfn 029 506 0009

 
Sivun alkuun