Hyppää sisältöön

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2016 vahvistettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2017 12.44
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vuodelle 2016. Rahasto koostuu kolmesta osasta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto.

Varautumisrahaston taseen loppusumma vuoden 2016 lopussa oli 2,49 miljardia euroa (vuotta aiemmin 2,45 mrd. euroa). Rahaston voitto, 17,9 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa vuonna 2015), lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin siinä suhteessa kuin kunkin varoja on kalenterivuoden aikana ollut rahaston käytössä.

Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan Varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista.

Rahastossa oleva 2,49 miljardia euroa kattaa kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten purkamiskustannukset.

Jätehuoltovelvollisten tulee ydinenergialain nojalla täydentää rahasto-osuutensa maksamalla noin 73,1 miljoonaa euroa uusia ydinjätehuoltomaksuja maaliskuun 2017 lopussa.

Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä. Näitä ovat voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, jonka käytössä on FiR-1 tutkimusreaktori.

Näillä ns. jätehuoltovelvollisilla on halutessaan oikeus lainata takaisin vuosittain turvaavaa vakuutta vastaan 75 % siitä osuudesta, joka niillä kulloinkin rahastossa on (rahasto-osuus). Valtiolla on oikeus lainata loppuosa varoista. Rahasto sijoittaa turvaavia vakuuksia vastaan ne varat, jotka ovat jääneet käyttämättä edellä todetuilla tavoilla.

Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ja Ydinjätetutkimusrahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2016 ydinturvallisuustutkimusta varten kerättiin vähän yli kahdeksan miljoonaa euroa ja ydinjätetutkimukseen noin 2,9 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
rahaston toimitusjohtaja Jaana Avolahti, puh. 029 506 4836
rahaston sihteeri Riitta Elo, puh. 029 506 3637
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125

 
Sivun alkuun