Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto antoi esityksen uudeksi tavaramerkkilaiksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2018 14.54
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 18.10.2018 eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, joka korvaisi voimassa olevan tavaramerkkilain ja yhteismerkkilain. Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen, joka on kansainvälisesti voimassa.

Tavaramerkkilain uudistus tuo muutoksena nykyiseen tavaramerkin hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn perustamisen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hallinnollinen menettely tavaramerkin kumoamiseksi tarjoaa aiempaa edullisemman ja nopeamman vaihtoehdon tuomioistuinmenettelylle. Uuden tavaramerkkidirektiivin kansallisen voimaansaattamisen myötä myös vaatimus tavaramerkin esittämisestä graafisesti poistuu. Tämä voi mahdollistaa uuden tyyppisten tavaramerkkien rekisteröimisen.

Lisäksi esitetään, että eräiden tavaramerkkien haltijoiden tulisi ilmoittaa tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen täsmentämisestä, millä pyritään selkeämpään tavaramerkkirekisteriin ja oikeusvarmuuden lisäämiseen.

Tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessä ehdotetaan muutamia muutoksia myös toiminimilakiin.

Mitä tavaramerkit ovat?

Tavaramerkki on merkki, jota elinkeinonharjoittaja käyttää erottamaan tavaransa tai palvelunsa toisten yritysten tavaroista tai palveluista. Oikeus tavaramerkkiin antaa haltijalleen yksinoikeuden tiettyyn rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin.

Tavaramerkki on osa elinkeinonharjoittajan omaisuutta ja sitä voidaan hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi luovutuksen, panttauksen tai lisensoinnin avulla. Tunnetuimmilla tavaramerkeillä on huomattava kaupallinen arvo.

Toiminimilakiin ehdotetaan lisättävän vastaava hallinnollinen kumoamismenettely toiminimien osalta kuin mitä tavaramerkkien osalta lisätään tavaramerkkilakiin.

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi mahdollista tapauksissa, joissa toiminimeä ei ole käytetty viiteen vuoteen eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Toiminimi voitaisiin lisäksi kumota vain osittain jonkin toimialan osan osalta.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä saatetaan kansallisesti voimaan direktiivi EU 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä sekä tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus.

Päätös on luettavissa sivulla tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
hallitussihteeri Nina Santaharju, TEM, p. 029 504 7166 tai [email protected]

 
Sivun alkuun