Hyppää sisältöön
Media

Statsrådet lämnade en proposition med förslag till ny varumärkeslag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 14.54
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 18 oktober 2018 en proposition till riksdagen med förslag till en ny varumärkeslag som ska ersätta den gällande varumärkeslagen och lagen om kollektivmärken. Dessutom föreslås det att riksdagen godkänner Singaporekonventionen om varumärkesrätt, som är i kraft internationellt.

Revideringen av varumärkeslagen medför en ändring jämfört med nuläget, det ska inrättas ett administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken vid Patent- och registerstyrelsen. Det administrativa förfarandet för hävning av varumärken är ett förmånligare och snabbare alternativ till domstolsförfarfarandet. I och med det nationella genomförandet av varumärkesdirektivet slopas också kravet på grafisk återgivning av varumärket. Detta kan möjliggöra registrering av nya typer av varumärken.

Dessutom föreslås det att innehavare av vissa varumärken ska anmäla en precisering av varu- och tjänsteförteckningarna för varumärkena. Detta syftar till ett tydligare varumärkesregister och ökad rättssäkerhet.

I samband med revideringen av varumärkeslagen föreslås också en del ändringar i firmalagen.

Vad är varumärken?

Ett varumärke är ett tecken som en näringsidkare använder för att särskilja sina varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster. Rätten till ett varumärke ger innehavaren ensamrätt till ett visst registrerat eller inarbetat tecken.

Varumärket utgör en del av näringsidkarens tillgångar och det kan utnyttjas kommersiellt exempelvis genom överlåtelse, pantsättning eller licensiering. De mest kända varumärkena har ett avsevärt kommersiellt värde.

I firmalagen föreslås ett motsvarande administrativt hävningsförfararande för firmor som det förfarande som fogas till varumärkeslagen i fråga om varumärken. Administrativ hävning av firma kommer att vara möjlig i fall där firman inte varit i bruk i fem års tid och det inte finns något godtagbart skäl till att firman inte varit i bruk. Firmor kommer dessutom att kunna hävas endast delvis, i fråga om ett visst verksamhetsområde.

I samband med totalreformen av varumärkeslagen genomförs direktiv (EU) 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning nationellt samt sätts Singaporekonventionen om varumärkesrätt i kraft.

Ytterligare upplysningar:
Nina Santaharju, regeringssekreterare, ANM, tfn  029 504 7166 eller [email protected]

 
Sivun alkuun