Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto tukee komission ehdotusta Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 14.03
Tiedote

Valtioneuvosto on vahvistanut myönteisen kannan Euroopan komission ehdotukseen Brexit-mukautusvarauksesta. Varauksesta annettaisiin tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niille jäsenvaltioille, alueille ja toimialoille, joihin Britannian EU:sta eroaminen vaikuttaa pahimmin.

Tarkoituksena on lievittää brexitin negatiivisia vaikutuksia EU:n taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon. Eduskunnalle 4.2. lähettämässään kirjelmässä valtioneuvosto korostaa välineen poikkeuksellista ja määräaikaista luonnetta.

Tuki kohdentuisi pääasiallisesti jäsenvaltioihin, joiden talouteen brexit vaikuttaa eniten

Eurooppa-neuvosto sopi osana monivuotisia rahoituskehyspäätelmiä heinäkuussa 2020 Brexit- mukautusvarauksesta (Brexit adjustment reserve), joka olisi kokonaisuudessaan 5 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina.

Brexit-mukautusvarauksen tuki kohdennettaisiin erityisesti niihin jäsenvaltioihin, joiden talous kärsii eniten. Britannian kanssa käytävän kaupan määrän ja merkityksen ohella kalastussektorille aiheutuva negatiivinen vaikutus huomioitaisiin erikseen varojen jakamisessa. Määrärahat voitaisiin käyttää jäsenvaltioille brexitistä aiheutuneisiin julkisiin menoihin ajanjaksolla, joka päättyy vuoden 2022 lopussa.  

Komission ehdottaman varojenjakomekanismin mukaan valtaosa varauksesta maksettaisiin vuonna 2021 ennakkomaksuina ja loppuosa vuonna 2024.  Suomelle ennakkomaksuna annettava tuki olisi alustavan arvion mukaan noin 13,6 miljoonaa euroa.   

Asetus on tarkoitus saattaa voimaan kesäkuussa 2021.  

Valtioneuvosto päättää tuen kansallisesta kohdentamisesta myöhemmin.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, TEM, p. 029 506 4922
erityisasiantuntija Eliisa Hujala, TEM, p. 029 506 4949

 
Sivun alkuun