Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Valtioneuvostolta suostumus Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriö
5.4.2018 14.11
Tiedote
Kuva: Nord Stream AG

Valtioneuvosto antoi 5.4.2018 suostumuksensa Nord Stream 2 AG:n kaasuputkien rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeen osalta. Hanke sisältää kaksi rinnakkaista merenalaista, pituudeltaan noin 1220 km kaasuputkilinjaa Venäjän ja Saksan välille. Suomen talousvyöhykkeen osuus tästä on noin 374 kilometriä.

Sveitsiläinen projektiyhtiö Nord Stream 2 AG haki syyskuussa 2017 Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain mukaista valtioneuvoston suostumusta hankkeelle. Yhtiö aikoo rakentaa Itämeren kautta kulkevan uuden maakaasuputkijärjestelmän ja toimia sen operaattorina. Uusi kaasuputkipari sijoittuisi vuosina 2011-2012 valmistuneiden Nord Stream 1 -putkilinjojen rinnalle.

Valtioneuvoston suostumus on ehdollinen eli hakijan täytyy täyttää valtioneuvoston päätöksessä esitetyt ehdot. Hankkeen toteuttajan on muun muassa noudatettava yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, otettava asianmukaisesti huomioon Itämeren herkkyys ja haavoittuvuus ja talousvyöhykkeellä jo olemassa olevat muut hankkeet sekä noudatettava vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja. Hanke tulee myös toteuttaa siten, että se ei estä mahdollisia myöhempiä infrastruktuurihankkeita Suomen talousvyöhykkeellä.

Valtioneuvoston suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus on voimassa 50 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa.

Valtioneuvoston päätöksen oikeudellinen perusta on Suomen talousvyöhykelainsäädännössä ja YK:n merioikeusyleissopimuksessa. Talousvyöhyke on kansainvälistä merialuetta.

Hanke tarvitsee myös vesilain mukaisen luvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) käsittelee vesilain mukaisen luvan putkilinjojen rakentamisen ja käytön osalta. Hankkeen ympäristövaikutukset tulevat yksityiskohtaisesti arvioiduiksi vesilain mukaisen rakentamislupahakemuksen käsittelyssä.

Putkien lasku on suunniteltu vuosille 2018-2019 ja putkilinjat on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alussa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, puh. 029 506 3523

Sivun alkuun