Hyppää sisältöön

Finländska avfallshanteringslösningar kan tjäna som exempel för de ryska regionerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2019 11.54 | Publicerad på svenska 13.9.2019 kl. 12.51
Pressmeddelande

Ledare i ryska regioner besöker Finland den 16 och 17 september för att ta en närmare titt på de finländska lösningarna i fråga om cirkulär ekonomi och avfallshantering. Finland och Ryssland har samarbetat en längre tid kring miljöfrågorna, vilket ger en god grund för nya samarbetsmöjligheter. En ny lag om avfallshantering trädde i kraft i Ryssland vid ingången av året. Lagen ålägger regionerna mer precisa skyldigheter när det gäller ordnandet av avfallshanteringen.

Besöket ger aktörerna inom handeln med Ryssland och myndigheterna en möjlighet till nätverksbildning med regionledarna och de finländska företagen ett bra tillfälle att presentera sitt kunnande på området cirkulär ekonomi. Den ryska parten är intresserad av finländska tekniska lösningar, regleringsfrågor samt hur medborgarna informeras om cirkulär ekonomi och undervisas i t.ex. avfallsåtervinning. Finland och många ryska regioner har likadana naturförhållanden, inkl. det arktiska klimatet, vilket kräver lösningar som passar för de nordliga områdena. Finland kan erbjuda sådana.

Med på resan är ledare från 13 ryska regioner som traditionellt har upprätthållit relationer med Finland. I delegationen ingår  bl.a. ledarna för delrepubliken Karelska republiken och delrepubliken Komi och vice guvernörerna för Kaliningrad oblast, Murmansk oblast och Nizhnij Novgorod oblast samt delrebpuliken Mordvinien.   Moskvaregionen, delrepubliken Tatarstan, Tver oblast och delrepubliken Sacha representeras på ministernivå. I besöket deltar dessutom representanter för Novgorod oblast och Vologda oblast.

Program för besöket

Näringsminister Katri Kulmuni träffar ledarna för de ryska regionerna vid en arbetslunch. I lunchen deltar företrädare för statsförvaltningen, det finländska näringslivet och intresseorganisationerna i Finland.

– Jag är glad över att besöket samlat så många deltagare. Jag betraktar dialogen mellan Finland och de ryska regionerna som viktig. Vi hör gärna vilka behov de ryska regionerna har i fråga om cirkulär ekonomi och avfallshantering, och söker tillsammans lösningar på dem, konstaterar minister Kulmuni.

Tyngdpunkten under det två dagar långa besöket ligger på företagsbesök. Programmet innehåller bl.a. besök hos Fortum, Viksbacka avloppsreningsverk, Marimatic och Lassila & Tikanoja. Under besöket ordnas också ett teknikseminarium med tyngdpunkt på cirkulär ekonomi. Vid seminariet presenteras finländska lösningar inom cirkulär ekonomi och fås mer detaljerad information om regionernas och kommunernas behov när det gäller bl.a. att förbättra läget i fråga om avfallshantering och vattenförsörjning.

Nätverket Team Finland, Ryska federationens handelsrepresentation och stiftelsen Roscongress svarar för arrangemangen i samband med besöket.  I arrangemangen kring besöket, som genomförs under arbets- och näringsministeriets ledning, deltar från Finland Business Finland, Finsk-ryska handelskammaren, miljöministeriet, utrikesministeriet, Finlands beskickningar i Ryssland och East Office. 

Många av de ryska regionerna besöker Finland regelbundet på studieresor som ordnas av Ryska federationens handelsrepresentation. Det är första gången som så många företrädare för den ryska regionledningen anländer till Finland samtidigt på ett besök som arrangeras av Team Finland.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn +358 50 431 8015
Pia Sarivaara, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 477 4098             

 
Sivun alkuun