Hyppää sisältöön
Media

VTT hakee valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin käytöstä poistoon

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2017 10.15
Tiedote

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimitti 20.6.2017 valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen Otaniemen tutkimusreaktorin (FiR 1) käytöstä poistamiseksi. Tutkimusreaktoria on käytetty vuodesta 1962 alkaen tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon sekä loppuvaiheessa myös syöpähoitoihin.

FiR 1 on USA:ssa erityisesti yliopistoympäristöön kehitetty TRIGA-tyypin reaktori, jonka fissioteho on vähäinen (250 kW).

VTT päätti vuonna 2012 poistaa tutkimusreaktorin käytöstä. Käytöstä poiston ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin vuosina 2013–2015. Reaktori suljettiin lopullisesti 30.6.2015. Varsinainen lupa käytöstä poistoon saadaan hakemalla valtioneuvostolta käyttöluvan muutosta.

Nyt haettavan, ydinenergialain mukaisen lupahakemuksen käsittelyyn sisältyy lausuntomenettely, joka käynnistyy myöhemmin kesällä. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käytöstä poisto on tarkoitus saada päätökseen vuoteen 2022 mennessä, jos hankkeen rahoitus järjestyy suunnitellusti. Reaktorista poistetaan käytetty ydinpolttoaine ja reaktorin radioaktiiviset osat puretaan. Reaktorihalli ja siihen liittyvät rakenteet puhdistetaan ja vapautetaan valvonnasta niin, että niiden käytölle muihin tarkoituksiin ei ole rajoituksia.

Ydinpolttoaineen poiston jälkeen alkaa reaktorin rakenteiden purkaminen vuosina 2019–22 ja sen jälkeen toteutetaan purkujätteiden siirto välivarastoihin arvioilta vuosina 2020–22. Tutkimusreaktori tilat olisi siirrettävissä muuhun käyttöön noin 2020-luvun puolivälissä. Purkujätteet loppusijoitetaan arviolta 2030-luvulla. 

Ydinpolttoaineen osalta VTTn tavoite on palauttaa käytetty ydinpolttoaine Yhdysvaltoihin, mistä on tehty palautussopimus hankintaan liittyen. Tämä palautussopimus on voimassa 12.5.2019 saakka, mutta varmuutta käytetyn polttoaineen vastaanotosta Idahon osavaltiossa tällä hetkellä ei ole. Toissijaisena vaihtoehtona on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen Suomessa.

FiR 1 on ensimmäinen käytöstä poistettava ydinlaitos Suomessa. Maailmalla vastaavia koereaktoreita on purettu useita, ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään myös Otaniemen reaktorin purkutyössä.  Otaniemestä saatavaa oppia voidaan siirtää tulevaisuudessa Suomen kaupallisten ydinvoimalaitosten reaktoreiden käytöstä poiston valmisteluun.

Käytöstä poiston suunnittelun ja toteutuksen ehdottomana lähtökohtana tulee olla turvallisuus. Kaikki tähän liittyvät toimenpiteet toteutetaan Säteilyturvakeskuksen valvonnassa. Purkamisesta, kuljetuksista ja varastoinnista ulkopuolisille aiheutuvan säteilyannoksen ei pitäisi erottua luonnon taustasäteilystä.

Lisätiedot:
Yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109

 
Sivun alkuun