Hyppää sisältöön

Yksi yhdestä -vuosiraportti 2019–2020: yritysten sääntelytaakka keveni 490 000 eurolla vuodessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 14.05
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriössä on vuodesta 2017 lähtien sovellettu Yksi yhdestä -periaatetta. Periaate tarkoittaa, että yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannusten lisäykset pyritään korvaamaan vastaavan suuruisella sääntelykustannusten vähentämisellä toisessa yhteydessä.

Vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriöstä annetut hallituksen esitykset vähensivät yrityksiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa noin 490 000 euroa vuodessa. Vähennykset syntyivät päästökaupan lupamenettelyiden sujuvoittamisesta ja lomautusprosessin väliaikaisesta nopeuttamisesta koronapandemian aikana. Ravintoloiden sulkemisesta johtuneet merkittävät kustannusvaikutukset eivät ole mukana arviossa.

Vuoden 2019 aikana ministeriöstä ei annettu esityksiä, joilla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia yritysten sääntelytaakalle. Koronakriisi taas vaikutti merkittävästi lainvalmisteluun vuonna 2020, kun resursseja jouduttiin ohjaamaan poikkeustilan edellyttämien säädösten valmisteluun. 

Yksi yhdestä -periaatteen avulla lakiehdotusten yritysvaikutuksista tehdään läpinäkyvämpiä ja varmistetaan, että elinkeinoelämään kohdistuva sääntelytaakka ei kasva. Kokonaisuudessaan vuosina 2017–2020 yrityksien sääntelytaakkaa on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemilla hallituksen esityksillä kevennetty noin 140 000 euroa vuodessa. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus kehittää lainsäädäntöä ja laajentaa Yksi yhdestä -periaatetta hallitusohjelman mukaisesti. Tammikuussa 2020 asetettu Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmä ohjaa laajennuksen laatimista ja järjestää sääntelytaakan arviointia valtioneuvostossa. Laajennuksessa painotetaan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, p. 029 504 7262

 
Sivun alkuun