Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Privata aktörer med i europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Arbets- och näringsministeriet
11.1.2018 13.30
Pressmeddelande

Rekryterings- och arbetsförmedlingstjänsten Eures, som inbegriper EU- och EES-länderna, öppnas för privata aktörer. Målet är att öka arbetskraftens rörlighet och tillgången på yrkeskunnig arbetskraft.

I Finland och annanstans inom EU- och EES-området består Euresnätverket för närvarande enbart av offentliga arbetsförmedlingar. I Finland utgörs Euresnätverket av arbets- och näringstjänsterna. I nuläget kan privata företag vara tjänsteleverantörer.

Genom en proposition som regeringen lämnade den 11 januari 2018 öppnas Eures också för privata aktörer. Medlemmar och samarbetspartner i Euresnätverket kan vara alla företag och organisationer inom tredje sektorn som söker och godkänns till nätverket.

De nya medlemmarna och partnerna i nätverket erbjuder tjänster inom internationell rekrytering och arbetsförmedling samt andra tjänster som stöder rörlighet i samarbete med det nuvarande Euresnätverket. De nya aktörerna kan i sin affärsverksamhet avseende arbetsförmedling dra nytta av Eures omfattande databaser över arbetssökande och meritförteckningar.

Regeringspropositionen grundar sig på en EU-förordning där det föreskrivs att varje medlemsstat ska ha ett nationellt system för godkännande av nya aktörer senast den 13 maj 2018. I Finland fattas beslutet om godkännande till Euresnätverket av arbets- och näringsministeriet.

Eures främjar arbetstagarnas fria rörlighet

Arbetstagarnas fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. Eures erbjuder information, rådgivning samt tjänster för sökning av ett lämpligt arbete eller en lämplig arbetstagare för arbetsgivare och arbetstagare. Eures förvaltas av Europeiska kommissionen.

De tjänster som medlemmarna och samarbetspartnerna i Euresnätverket tillhandahåller arbetssökande kan inbegripa till exempel information om mållandets levnads- och arbetsförhållanden eller stöd med att hitta lämpliga jobb och att skriva platsansökningar. Tjänsterna för arbetsgivare kan inbegripa bland annat information och rådgivning om rekrytering från andra EU- eller EES-länder, hjälp med att hitta internationella talanger samt andra tjänster, såsom utbildning och etableringstjänster.

Regeringspropositionen publiceras på sidan tem.fi/paatokset

Eures-portalen

Ytterligare upplysningar:
Olli Sorainen, regeringsråd, ANM, tfn 029 50 48022
Laura Perheentupa, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 50 64940

 
Sivun alkuun