Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Yrittäjä, liity yrityspaneeliin ja kerro näkemyksesi yt-lain uudistamisen vaikutuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö
4.1.2021 12.46
Uutinen
Kuvassa lukee sinisellä pohjalla TEM:n yrityspaneeli

Työ- ja elinkeinoministeriö etsii uusia jäseniä yrityspaneeliinsa. Yrityspaneelin jäsenet auttavat lainvalmistelijoita arvioimaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia yrityksiin ja erityisesti niihin kohdistuvaan sääntelytaakkaan. Tammikuussa 2021 paneelin jäseniltä kysytään yhteistoimintalain uudistuksen vaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö perusti yrityspaneelin soveltaakseen uudenlaisia tiedonkeruukanavia lainvalmistelun ja lainsäädännön vaikutusten arviointiin. Tavoitteena on laatia entistä parempaa yrityslainsäädäntöä. Yrityspaneelin käynnistämisessä ovat olleet mukana Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ja Keskuskauppakamari.

Yrityspaneeliin ovat tervetulleita kaikki yrittäjät. Paneelin jäsenille lähetetään säännöllisesti kyselyitä, jotka liittyvät yrityksiä koskevaan sääntelyyn ja sen vaikutuksiin yritysten tasolla. Vastaukset käsitellään anonyymisti, ja paneelista voi erota koska tahansa.

Kysely: Miten muutokset yt-lakiin vaikuttaisivat yrityksiin?

Yhteistoimintalain uudistamisen tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luoda puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Uudistuksella lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Kolmikantaisen työryhmän mietintö hallituksen esityksestä on lausuntokierroksella 15.1.2021 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriö kysyy yrityspaneelilta yt-lakiin ehdotettujen muutosten käytännönvaikutuksista yrityksiin. Kyselyyn voi vastata aikavälillä 4.1–24.1.2021.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 360 (yrityspaneeli)

Sivun alkuun