Hyppää sisältöön

Yrittäjyysstrategia lausuntokierrokselle: Tavoitteena vahvistaa yrittäjyyttä Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2020 9.10
Tiedote

Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena on lisätä yrittäjien luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä ja työllistää, kehittää ja investoida. Lisäksi strategia tähtää siihen, että Suomi olisi houkuttelevampi ulkomaalaisille työntekijöille ja yrityksille.

Strategia kokoaa yhteen eri ministeriöissä valmisteltavat toimenpiteet, jotka edistävät yrittäjyyttä. Strategia on lausuntokierroksella 10.–27.3.2020. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

– Menestyvä yrittäjyys luo Suomeen työtä. Hallitus haluaa strategialla luoda yrittäjille ympäristön, jossa on helppoa ja vaivatonta toimia, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Yrittäjät kohtaavat Suomessa useita haasteita

Strategia sisältää ajantasaisen tilannekuvan yrittäjyydestä Suomessa. Kansainvälisten vertailujen perusteella yrittäjyyden lähtökohdat ovat hyvät. Yritysrakenne on yrityskoon mukaan tarkasteltuna hyvin lähellä kehittyneiden OECD-maiden keskiarvoa, mitattiinpa sitä erikokoisten yritysten osuutena työllisyydestä tai arvonlisäyksestä. Yrityksistä lähes kaikki eli 99,8 prosenttia ovat pieniä tai keskisuuria.

Yrittäjyydessä on kuitenkin paljon kehitettävää. Pk-yritysten osuus viennistä on vain noin 16 prosenttia. Vain harvalla yrityksellä on kasvutavoitteita. Investoinnit ovat Suomessa kehittyneet jo pitkään heikommin kuin tärkeimmissä vertailumaissa. Myös työn tuottavuus on heikentynyt. Yrittäjien kokemia haasteita ovat osaavan työvoiman puute tietyillä aloilla, raskas lainsäädäntö ja heikko digitaalisuuden hyödyntäminen.

– Tilannekuva osoittaa, että Suomessa tarvitaan muutoksia, jotta yrittäjien olisi helpompi kehittää liiketoimintaa ja yritysten kasvaa. Omistajavaihdokset, osaava työvoima ja PK-yritysten kasvun esteet, ovat aiheita jotka tulevat esille lähes poikkeuksetta yritysvierailuilla ja erilaisissa keskusteluissa. Yrittäjyysstrategian yksi tärkeimmistä tavoitteista on kuunnella yrittäjäkentän ääntä ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelu toimista, painottaa ministeri Lintilä.

Toimenpiteillä vahvistetaan osaamista ja kehitetään verotusta

Strategiassa on seitsemän teemaa, jotka sisältävät useita käytännön toimenpiteitä yrittäjyyden haasteiden ratkomiseksi. Teemat ovat seuraavat:

  1. Ennustettava ja kilpailukykyinen yritysverotus
  2. Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus yritysten kasvun tukena
  3. Kasvuhakuisen yritystoiminnan lisääminen
  4. Sääntelyn ja asioinnin sujuvoittaminen sekä  kilpailupolitiikka
  5. Yrittäjyys aluekehityksen ajurina
  6. Yrittäjän uusi alku, turva ja jaksaminen
  7. Yrittäjille suunnattujen palveluiden räätälöinti erityisiin tarpeisiin ja tilanteisiin

Strategian laadinta perustuu hallitusohjelmaan. Lausuntokierroksen jälkeen strategia menee linjattavaksi hallituksen kehysriiheen ja sen toteuttamiseksi laaditaan erillinen tiekartta. Nyt lausunnolla olevan luonnoksen valmisteluun ovat osallistuneet VM, OM, YM, MMM, STM, UM, OKM, LVM, KKV, ELYt, Finnvera, Business Finland.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, TEM, p. 029 506 2658

 
Sivun alkuun