Hyppää sisältöön
Media

Yritysten kehittämispalvelut kannustavat pk-yrityksiä uudistumaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2019 10.04
Tiedote
Mies seisoo työpisteellä

ELY-keskusten järjestämät yritysten kehittämispalvelut ovat tuoreen selvityksen mukaan toimiva ja vaikuttava tukimuoto. Kehittämispalvelujen hyödyntäminen on pk-yrityksille usein ensimmäinen askel yrityspalvelujen käytössä. Se madaltaa niiden kynnystä kehittää tai laajentaa toimintaansa.

Yritysten kehittämispalvelut tavoittavat selvityksen mukaan yrityksiä, jotka eivät muuten käyttäisi julkisia yrityspalveluja tai muita asiantuntijapalveluita. Tuen myöntämisessä ei ole toimiala- eikä yhtiömuotorajoituksia. Sitä käyttävät useimmin alle 50 hengen yritykset, jotka ovat toimineet jo pitkään. Palvelua hyödyntävät yritykset harjoittavat verrattain usein vientiä, ja niiden joukossa on muuta yrityskantaa enemmän kasvuyrityksiä. 

Yritykset olivat pääosin hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja pitivät kehittämispalveluja merkittävänä liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Eniten vaikuttavuutta palvelulla on selvityksen mukaan yleisen liiketoimintaosaamisen kasvattamiseen ja toiminnan laajentamiseen. 

Kehittämispalvelut ovat liiketoiminnan kehittämisen analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Analyysi on tarkoitettu ensimmäiseksi toimeksi ja se kestää 1–2 päivää. Konsultointia yritys voi saada enintään 15 päivää kolmen vuoden aikana. Koulutukset taas ovat yrityksen avainhenkilöille suunnattuja kokonaisuuksia. Palvelut toimivat usein ensimmäisenä askeleena muiden yrityspalvelujen, kuten yrityksen kehittämisavustuksen ja Business Finlandin palveluiden hyödyntämiseen. 

Yritysten kehittämispalveluista on haluttu rakentaa helppo, matalan kynnyksen palvelukokonaisuus. Selvityksen mukaan siinä on onnistuttu: niin yritykset, palveluita tuottavat konsultit kuin ELY-keskusten henkilöstökin kokee palveluprosessin ripeäksi ja sujuvaksi. Palveluntuottajat valitaan kilpailutuksella, johon ne ovat olleet selvityksen mukaan tyytyväisiä. Kehittämisehdotuksena selvityksessä suositellaan nykyisen sopimusmenettelyn muokkaamista niin, että myös sopimuskauden kuluessa voisi hakeutua palveluntuottajaksi.

Vuonna 2018 kehittämispalveluja myönnettiin yli 3 000 hakijalle ja palveluun käytettiin noin 12 miljoonaa euroa. Palvelujen kysyntä on ollut kasvussa vuonna 2019. 

Vuonna 2014 käynnistettyjen yritysten kehittämispalvelujen tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa sekä työllistämään ihmisiä. ELY-keskukset maksavat suuren osan kilpailutetuilta palveluntuottajilta ostetuista palveluista, ja yrityksen maksettavaksi jää 20–30 % palvelun hinnasta.  
 

Lisätiedot

erityisasiantuntija Jaakko Pulkka, puh. 0295 063 613
hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 0295 063 506
Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

 
Sivun alkuun