Hyppää sisältöön

Utvecklingstjänsterna för företag uppmuntrar små och medelstora företag till förnyelse

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 10.04
Pressmeddelande
En man arbetar på kontoret

Närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklingstjänster för företag är enligt en färsk utredning en fungerande och resultatgivande stödform. Utvecklingstjänsterna är ofta den första företagstjänsten som små och medelstora företag börjar använda. Det sänker tröskeln för företagen för att utveckla eller utvidga verksamheten.

Enligt utredningen når utvecklingstjänsterna företag som annars inte skulle använda offentliga företagstjänster eller andra experttjänster. Stöd beviljas utan några begränsningar som gäller bransch eller bolagsform. Tjänsterna används oftast av sedan länge etablerade företag med färre än 50 anställda.  Företag som använder sig av tjänsterna är relativt ofta exportföretag, och bland företagen finns fler tillväxtföretag jämfört med det övriga företagsbeståndet.  

I huvudsak är företagen mycket nöjda med tjänsterna och anser att utvecklingstjänsterna har stor betydelse för utveckling av affärsverksamheten. Enligt utredningen har tjänsterna haft största effekt när det gäller att förbättra det allmänna affärskunnandet och utvidga verksamheten. 

Utvecklingstjänsterna är analys-, konsult- och utbildningstjänster för utveckling av affärsverksamheten. Analysen som är den första åtgärden tar 1-2 dagar i anspråk. Ett företag kan få konsultering i högst 15 dagar under loppet av tre år. Utbildningarna är igen helheter som är riktade till företagets nyckelpersoner.  Tjänsterna är ofta det första steget som får företagen att också använda andra företagstjänster, såsom att söka understöd för utvecklande av företag eller anlita de tjänster som Business Finland erbjuder.  

Man har velat bygga upp en enkel uppsättning tjänster med låg tröskel. Utredningen visar att det har lyckats: enligt företagen, konsulterna och NTM-centralernas personal är serviceprocessen snabb och smidig. Tjänsteproducenterna väljs ut genom konkurrensutsättning som producenterna har varit nöjda med. Utredningen innehåller också ett utvecklingsförslag som går ut på att den nuvarande avtalsprocessen ändras så att man också under avtalsperioden kan bli en tjänsteproducent. 

År 2018 beviljades utvecklingstjänster för över 3 000 sökande och för tjänsterna användes omkring 12 miljoner euro. I år har efterfrågan varit på uppgång. 

Utvecklingstjänsterna för företag som inleddes 2014 siktar till att hjälpa små och medelstora företag att utveckla och öka affärsverksamheten samt att ge människor arbete. Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar en stor del av de konkurrensutsatta tjänsteproducenternas tjänster. Företagen betalar 20 - 30 procent av tjänsternas pris.  

Mer information:

Jaakko Pulkka, specialsakkunnig, tfn 0295 063 613
Mikko Ojala, regeringsråd, tfn 0295 063 506
e-post: [email protected]

 
Sivun alkuun