Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Över en miljon euro till företags investeringar i cirkulär ekonomi

Arbets- och näringsministeriet
22.12.2020 9.12 | Publicerad på svenska 23.12.2020 kl. 12.11
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat företag understöd för sammanlagt 1 069 600 euro för innovativa lösningar för cirkulär ekonomi. Främjande av cirkulär ekonomi är ett av regeringens mål för att stödja övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. Syftet med understödet är att främja uppnåendet av klimatmålen och skapa nya arbetsplatser.

Sammanlagt inkom 71 ansökningar. Vid valet av projekt som ska finansieras betonade arbets- och näringsministeriet hur projektet främjar cirkulär ekonomi, vilka konsekvenser projektet har på regional, nationell eller internationell nivå och vilka fortsatta möjligheter det har efter finansieringsperioden.

Följande företag och projekt har beviljats finansiering:

  • Carbo Culture Oy: Carbo Culture: planering och kommersialisering av tillverkningen av biokol, 172 000 euro
  • Circulation Oy: sorteringsstation för optimerad sortering av byggavfall för cirkulär ekonomi, 100 000 euro
  • ECOnsulting Oy: användning av ekologiska ersättningar för cement inom underjordisk gruvverksamhet, 45 000 euro
  • Peab Industri Oy: Swerock, utredning av möjligheterna att inleda affärsverksamhet för cirkulär ekonomi i Finland, 50 000 euro
  • MyClothable Oy: serviceplattform för varumärken i modebranschen som stöder cirkulär ekonomi, 58 000 euro
  • Huvudstadsregionens Återandvändningscentral Ab: Visible Positive Circular Impact (VisCii) och Kierto Move – webbkoncept med flera köpmän för cirkulär ekonomi, 96 600 euro
  • Pölkky Oy: Pölkky Oy:s projekt för en förstudie om investering i cirkulär ekonomi och teknologi, 200 000 euro
  • Reima Oy: Reima Wornwear, 94 000 euro
  • Tapojärvi Oy: Eco Innovation Research Center (EIRC), 145 000 euro
  • Tarpaper Recycling Finland Oy: återanvändning av bitumenbeläggning som bindemedel i asfalt, 109 000 euro

Ytterligare information:

Ulla Palander, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 9235
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 8242

 
Sivun alkuun