Matkalla kohti vastuullista kasvua

matkailun poikkihallinnollisen asiantuntijaryhmä MiniMatkan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan Suomen matkailuteollisuuden kasvun edistämiseksi

MiniMatka-työryhmän näkemyksen mukaan seuraavalla hallituskaudella tulee toteuttaa matkailun poikkihallinnollinen strateginen ohjelma, jolla on oma budjetti. ”Kestävän matkailun SYKe 2020-2023” -ohjelman kehitysteemoja ovat kestävyys, saavutettavuus (S), ympärivuotisuus (Y), kilpailukyky (K) ja digitalisaatio (e).

Tavoitteena on edistää hallitusti kasvavaa kannattavaa matkailuyritystoimintaa toimimalla vastuullisesti ja sosiaalisesti, kulttuurisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ohjelma mahdollistaa nyt ennakoitavissa olevan kasvun realisoitumisen ja Matkailu 4.0 -ohjelman aloittaman työn jatkumisen sekä uudet avaukset. Seuraavalla hallituskaudella realisoituu myös Matkailu 4.0 -ohjelman toimenpiteillä tuettu kasvu.

MiniMatka

MiniMatka on TEM:n koordinoima matkailun poikkihallinnollinen asiantuntijatyöryhmä. MiniMatkan tavoitteena on lisätä hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Työryhmä valmistelee yhdessä muun muassa esityksiä hallitusohjelmaan matkailua koskeviksi linjauksiksi ja kansallisten strategioiden matkailulinjaukset sekä toimii yhtenä Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 toimeenpanijana.

MiniMatka on toiminut aktiivisesti lähes 20 vuotta ja työryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa. MiniMatkan 21 jäsentä edustavat seuraavia organisaatioita: Business Finland, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Ruokavirasto, ulkoministeriö, ympäristöministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii työryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä