Lupien hakeminen

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriön lakisääteisiin tehtäviin kuuluu eräiden elinkeinotoimintaan liittyvien lupamenettelyiden, kuten avaruuslupien ja talousvyöhykelupien, käsittelyä. 

Mitä tietoja keräämme sinusta luvan hakemisen yhteydessä

Keräämme säännönmukaisesti nimesi, edustamasi organisaation nimen ja yhteystiedot.  Säilytämme henkilötietojasi valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

  • Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.: 
  • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti. Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 
 
Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.