Hallituksen esitys TEM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

HE 22/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Teräväinen, Hallitussihteeri p.+35 8295060088
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä. Lisäksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamista. Esityksen tarkoituksena on antaa oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävää sääntelyä. Esityksessä annettaisiin markkinaoikeudelle toimivalta käsitellä asetuksen mukaista kieltomenettelyä koskevia asioita. Markkinaoikeus voisi määrätä kiellon käyttää asetuksen vastaista menettelyä, jota voitaisiin tehostaa uhkasakolla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 12.7.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esitys parantaa yritysten oikeussuojaa asetusta koskevissa asioissa ja tukee osaltaan asetuksen taloudellisten vaikutusten toteutumista Suomessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen