Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2020/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

A 15/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Liisa Huhtala, Hallitusneuvos p.+35 8295047062
Asia

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) väliaikaisessa 3 a §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden pitämisestä suljettuna asiakkailta vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aikana niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Ehdotettavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin alueista, joilla ravitsemisliikkeiden pitäminen suljettuina on oikeasuhtaista ja välttämätöntä. Asetuksella säädettäisiin rajoitukset voimaan kaikissa maakunnissa. Rajoitukset ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia COVID-19-pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraisi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa säännöllisesti täyttyvätkö ravitsemisliikkeiden sulkemisen edellytykset edelleen kullakin alueella. Rajoitukset purettaisiin tarvittaessa alueittain ennen asetuksen voimassaolon päättymistä. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 4.4.2020 ja se olisi voimassa 31.5.2020 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
Vaikutukset
Asetuksella suljettaisiin ravitsemisliikkeiden toiminta koko maassa lukuun ottamatta mahdollisuutta ulosmyyntiin. Sulkemisella rajoitetaan ihmisten mahdollisuuksia kokoontua tilanteisiin, joissa on edellytykset COVID-19-tartuntojen leviämiselle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen