Hallituksen esitys TEM/2021/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

HE 88/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Tirri, p. +35 8295047180

Asia

Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien. Koronaepidemian myötä on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat. Esityksen mukaan palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Merimiesten palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esityksen mukainen palkkaturvan enimmäismäärän nosto 19 000 euroon aiheuttaisi Työllisyysrahaston palkkaturvakustannusten kasvua arviolta noin 1,56 miljoonaa euroa vuodessa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen