Hyppää sisältöön
Media

Palkkaturvan enimmäismäärään on tulossa korotus

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 13.29
Tiedote

Hallitus esittää, että palkkaturvan enimmäismäärää nostetaan nykyisestä 15 200 eurosta 19 000 euroon. Näin palkkaturvan enimmäismäärä vastaisi paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Koronaepidemiasta johtuen on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet lisääntyvät ja palkkaturvaa hakevien työntekijöiden määrä sekä palkkaturvasta haettavat saatavat kasvavat.

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteesta johtuvat saatavansa maksetuiksi valtion varoista palkkaturvana, jos työnantaja on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön. Palkkaturvalain perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta
1999 lähtien. 

Enimmäismäärän nosto toteutettaisiin muuttamalla palkkaturvalakia. Lisäksi hallitus esittää muutosta merimiesten palkkaturvalakiin. Merimiesten palkkaturvana maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon.

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Katariina Tirri, p. 0295 047 180

 
Sivun alkuun