Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 210/2020 vp; EV 74/2021 vp)

HE 210/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +35 8295047027
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kilpailulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen