Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 210/2020 vp; EV 74/2021 vp)

HE 210/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kilpailulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen