Valtioneuvoston asetus TEM/2021/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tarja Krakau, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047308
Asia
Valtioneuvosto päättäisi, mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) suoritteet ovat maksullisia samoin kuin siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa 1.1.-31.12.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (RV)
Vaikutukset
Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia eikä henkilöstövaikutuksia. Tuloja ELY-keskusten maksullisista suoritteista arvioidaan vuonna 2022 kertyvän yhteensä 8,5 miljoonaa euroa talousarvion momentille 32.01.02 (ELY-keskusten toimintamenot). TE-toimistoilla ja KEHA-keskuksella ei ole maksullisia suoritteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen