Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 9/2022 vp; EV 12/2022 vp)

HE 9/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732
Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toteuttamaan vaadittavat toimet, joilla turvataan Tilannehuoneen/Datahuoneen toiminnan jatkuminen välittömästi. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa talousvaliokunnalle kaikki hallinnonalat kattavan sekä kansainvälisen toimialoittain jäsennettyä vertailua sisältävän selvityksen koronapandemian aikana myönnetyistä yritystuista maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2022 sekä päättää merkitä eduskunnan lausumat pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen