Määrärahan jako TEM/2022/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellinen jako

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, p. +35 8295047889
Asia
Esitetään jaettavaksi vuoden 2021 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa yhteensä 19 000 000 euroa ja vuoden 2022 talousarvion määrärahaa yhteensä 14 000 000 euroa maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 6 §:n 3 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen, valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön edistämiseen, alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, alueiden ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellisesta jaosta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on jakamatta 36 600 000 euroa, josta 9 000 000 euroa valtion ja maakuntien sopimukselliseen yhteistyöhön ja 10 000 000 euroa on alueellisten innovaatioiden kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahaa ja 11 660 000 euroa äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamiseen tarkoitettua määrärahaa. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta yhteensä 19 000 000 euroa. Jakamatta jää 11 660 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin tarkoitettua määrärahaa. Vuoden 2022 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) määrärahoja on yhteensä 31 600 000 euroa, josta maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen 6 300 000 euroa, valtion ja maakuntien sopimuksellisuuden edistämiseen 7 700 000 euroa, alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin (AIKO) 9 000 000 euroa sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin 8 600 000 euroa. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta maakuntien liitoille yhteensä 14 000 000 euroa. Jakamatta jätetään 17 600 000 euroa, josta 9 000 000 euroa alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin ja 8 600 000 euroa äkillisiin rakennemuutoksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen