Valtioneuvoston selonteko TEM/2022/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta

VNS 12/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, p. +35 8295047168

Asia

Valtioneuvoston kaupan toimialan tulevaisuusselonteko eduskunnalle tuo tietoa ja kehittämisehdotuksia tulevalle kymmenen vuoden aikajänteelle. Selonteko kuvaa kaupan toimialan tilanne-, muutos- ja tulevaisuuskuvaa sekä esittää näitä taustoja vasten kehittämisehdotuksia ja johtopäätöksiä toimialan strategiseen sekä pitkäjänteiseen kehittämiseen. Selonteko kohdistuu kuluttajakauppaan (tuotteet ja palvelut) sisältäen päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Selonteko sisältää kaupan toimialalle selonteon kuudelle eri sisältöalueelle 38 kehittämisehdotusta, jotka jakaantuvat seuraaville painopistealueille: 1. kansallinen kehittämistyö, 2. resursointi ja 3. kansainvälinen vaikuttamistyö. Lisäksi selonteko sisältää kaupan toimialan vision ja skenaariot vuodelle 2032. Selonteon laatimisen taustalla on kaupan toimialan rakennemuutos Suomessa ja toimintaympäristön globaali murros. Toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan globaalit markkinat ja kansainvälinen kauppa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tulevaisuusselonteon kaupan toimialasta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen