Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa TEM/2022/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Caruna Espoo Oy:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Asia

Caruna Espoo Oy:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Espoon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Espoo-Ämmässuo-Kolmiranta).

Esitys
Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Caruna Espoo Oy:lle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.