Valtioneuvoston asetus TEM/2022/223

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Marko Laiho, p. +35 8295064215
Asia
Valtioneuvosto päättäisi, mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) suoritteet ovat maksullisia samoin kuin siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa 1.1.-31.12.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia eikä henkilöstövaikutuksia. Tuloja ELY-keskusten maksullisista suoritteista arvioidaan vuonna 2023 kertyvän yhteensä 8,7 miljoonaa euroa talousarvion momentille 32.01.02 (ELY-keskusten toimintamenot). TE-toimistoilla ja KEHA-keskuksella ei ole maksullisia suoritteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen