Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/126

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (HE 175/2022 vp; EV 288/2022 vp)

HE 175/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Tarja Krakau, p. +35 8295047308
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen