Valtioneuvoston asetus TEM/2024/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Timo Meling, p. +358 295 049 084

Asia

Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 3 a §:ssä säädetyt viittaukset työ- ja elinkeinotoimistosta ja työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksesta muutettaisiin koskemaan työvoimaviranomaista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskusta.

Asetus tulisi voimaan 1.1.2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.